Dây cáp điện

 • Cáp nhôm hợp kim

  Dây nhôm trần hợp kim (A) :
  – Tiêu chuẩn áp dụng: DIN 48201
  – Ruột dẫn: sợ nhôm chịu nhiệt, xoắn đồng tâm. Phần thép: sợi thép bọc nhôm
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Dây đồng trần  được dùng để truyền tải và phân phối điện trong công nghiệp, lắp đặt trên không.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Cáp nhôm lõi thép

  Cáp nhôm lõi thép :
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064-1994, IEC 61089-1991,ASTM B232-1992
  – Ruột dẫn: nhôm lõi thép
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Dây đồng trần  được dùng để truyền tải và phân phối điện trong công nghiệp, lắp đặt trên không.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Cáp nhôm lõi thép bọc cách điện PVC 0.6/1KV [ACSR/PVC]

  Cáp nhôm lõi thép cách điện PVC:

  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935:1995 (IEC60502) cáp nhôm lõi thép
  • Ruột dẫn:  Nhôm 99,7% và thép mạ kẽm, Được cấu tạo bởi các sợi nhôm cứng xoắn lại bao bọc xung quanh lõi théo
  • Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 2 cáp nhôm lõi thé
  • Điện áp danh định: 0,6/1kV cáp nhôm lõi thép
  • Cách điện XLPE tự nhiên cáp nhôm lõi thép
  • Quy cách đóng gói: Đóng theo lô hoặc đóng cuộn theo nhu cầu của khách hàng
  • Ứng dụng: cáp nhôm lõi thép cách điện PVC được dùng để truyền tải bà phân phối điện trong công nghiệp, lắp đặt cố định. cáp nhôm lõi thép

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

   

 • Cáp nhôm lõi thép chống thấm bọc cách điện XLPE

  Cáp nhôm lõi thép chống thấm bọc XLPE :
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935:1995 (IEC60502)
  – Ruột dẫn: nhôm, thép.
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Điện áp danh định: 12/20 (24) KV
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Cáp nhôm lõi thép chống thấm bọc XLPE được dùng để truyền tải và phân phối điện, lắp đặt trên không, đi trong thang, máng, hoặc chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Cáp nhôm lõi thép chống thấm bọc XLPE vỏ HDPE

  Cáp nhôm lõi thép chống thấm bọc XLPE, vỏ HDPE :
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935:1995 (IEC60502)
  – Ruột dẫn: Đồng hoặc nhôm.
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Điện áp danh định: 12/20 (24) KV
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Cáp đồng nhôm bọc cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC được dùng để truyền tải và phân phối điện, lắp đặt trên không, đi trong thang, máng, hoặc chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Cáp nhôm lõi thép chống thấm bọc XLPE vỏ PVC

  Cáp nhôm lõi thép chống thấm bọc XLPE, vỏ PVC :
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935:1995 (IEC60502)
  – Ruột dẫn: Nhôm lõi thép.
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Điện áp danh định: 12/20 (24) KV
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Cáp đồng nhôm bọc cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC được dùng để truyền tải và phân phối điện, lắp đặt trên không, đi trong thang, máng, hoặc chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Cáp thép mạ kẽm xoắn

  Cáp thép mã kẽm xoắn :
  – Tiêu chuẩn áp dụng: GOCT 3062-80, GOCT 3063-80 , JIS G3537
  – Ruột dẫn: thép mạ kẽm xoắn
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Dây đồng trần  được dùng để truyền tải và phân phối điện trong công nghiệp, lắp đặt trên không.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Cáp vặn xoắn 2-3-4 lõi ruột đồng, nhôm cách điện PVC

  Cáp vặn xoắn 2,3,4 lõi:
  – Tiêu chuẩn áp dụng: 5935:1995(IEC 60502) cáp vặn xoắn
  – Ruột dẫn: Ruột đồng hoặc nhôm.
  – Số lõi: 2,3,4 lõi cáp vặn xoắn
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Điện áp danh định: 0,6/1KV
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn cáp vặn xoắn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Cáp vặn xoắn hạ thế 2-3-4 lõi ruột nhôm cách điện XLPE

  Cáp vặn xoắn hạ thế 2,3,4 lõi bằng nhôm:
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447:1998 (AS 3560)
  – Ruột dẫn: Ruột nhôm.
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn
  – Điện áp danh định: 0,6/1KV
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn cáp vặn xoắn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Dây đồng trần

  Dây đồng trần (C) :
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064-1994
  – Ruột dẫn: đồng 99,99%
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Dây đồng trần  được dùng để truyền tải và phân phối điện trong công nghiệp, lắp đặt trên không.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Dây nhôm trần xoắn

  Dây nhôm trần (A) :
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064-1994
  – Ruột dẫn: nhôm 99,99%
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Dây đồng trần  được dùng để truyền tải và phân phối điện trong công nghiệp, lắp đặt trên không.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Hợp kim nhôm lõi thép

  Hợp kim nhôm lõi thép :
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064-1994
  – Ruột dẫn: hợp kim nhôm, lõi thép
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Dây đồng trần  được dùng để truyền tải và phân phối điện trong công nghiệp, lắp đặt trên không.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

Call Now Button