Sản phẩm

 • Cáp điện kế ruột đồng, nhôm 2 lõi cách điện PVC, vỏ bọc PVC

  Cáp điện kế đồng, nhôm 2 lõi cách điện PVC :
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064-1994
  – Ruột dẫn: Đồng hoặc nhôm. Cáp điện kế
  – Số ruột: 2 ruột
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2), cáp điện kế
  – Điện áp danh định: 0,6/1KV
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn, cáp điện kế
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Cáp điện kế đồng, nhôm 2 lõi cách điện PVC được dùng để truyền tải và phân phối điện trong công nghiệp, lắp đặt cố định.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Cáp điện kế ruột đồng, nhôm 4 lõi, Cách điện PVC, vỏ bọc PVC

  Cáp điện kế đồng, nhôm 4 lõi cách điện PVC :
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064-1994
  – Ruột dẫn: Đồng hoặc nhôm 4 lõi
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2), cáp điện kế đồng
  – Điện áp danh định: 0,6/1KV
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn, cáp điện kế đồng
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Cáp điện kế đồng, nhôm 4 lõi cách điện PVC được dùng để truyền tải và phân phối điện trong công nghiệp, lắp đặt cố định.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Cap bọc hạ thế

  Cáp đồng hoặc nhôm bọc hạ thế cách điện PVC – 0,6/1KW

  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 : 1995 (IEC60502)
  • Ruột dẫn: Đồng hoặc nhôm
  • Số lõi: 1,2,3,4,5
  • Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn
  • Vỏ bảo vệ: PVC màu đen
  • Điện áp danh định: 0,6/1KV
  • Ruột dẫn: được xoắn bện đồng tâm từ nhiều sợi đồng cứng
  • Chất động, băng quấn: PVC, PP, PET

  Ứng dụng: Cáp điện lực 1 hoặc nhiều lõi, ruột đồng hoặc nhôm bọc hạ thế cách điện PVC dùng để truyền tải và phân phối điện trong công nghiệp.

  Ghi chú : Ngoài các kích thước cho trong bảng, Công ty chúng tôi có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng

 • Cáp đồng nhôm bọc hạ thế cách điện XLPE 0,6/1KV [Cu(Al)/XLPE]

  Cáp đồng nhôm bọc cách điện XLPE 0,6/1KV :

  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935:1995 (IEC60502)
  • Ruột dẫn: Đồng hoặc nhôm.
  • Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  • Điện áp danh định: 0,6/1KV
  • Dạng mẫu mã: Hình tròn Cáp đồng nhôm bọc cách điện XLPE
  • Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  • Ứng dụng: Cáp đồng nhôm bọc cách điện XLPE được dùng để truyền tải và phân phối điện trong công nghiệp

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Cáp đồng nhôm bọc hạ thế cách điện XLPE vỏ bọc PVC 0,6/1KV

  Cáp đồng nhôm bọc cách điện XLPE 0,6/1KV :
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935:1995 (IEC60502)
  – Ruột dẫn: Đồng hoặc nhôm.
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Điện áp danh định: 0,6/1KV
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn Cáp đồng nhôm bọc cách điện XLPE
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Cáp đồng nhôm bọc cách điện XLPE được dùng để truyền tải và phân phối điện trong công nghiệp

  **Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Cáp ngầm hạ thế 2-3-4 lõi, ruột đồng hoặc nhôm bọc hạ thế XLPE

  Cáp ngầm hạ thế 2-3-4 lõi ruột đồng, nhôm.

  • Tiêu chuẩn áp dụng: 5935:1995 (IEC60502)
  • Ruột dẫn:  Nhôm, đồng 99,7%
  • Số lõi: 2-3-4 lõi
  • Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 2
  • Điện áp danh định: 0,6/1KV
  • Cách điện XLPE tự nhiên cáp nhôm lõi thép
  • Quy cách đóng gói: Đóng theo lô hoặc đóng cuộn theo nhu cầu của khách hàng
  • Ứng dụng:  được dùng để truyền tải và phân phối điện trong công nghiệp, lắp đặt cố định. cáp nhôm lõi thép

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

   

 • Cáp ngầm hạ thế bọc cách điện PVC – 0,6/1KV

  Cáp ngầm hạ thế bọc cách điện PVC:

  • Là 1 trong những công ty hàng đầu trong việc sản xuất dây cáp điện: Cáp ngầm hạ thế PVC, Cáp ngầm trung thế,, và nhiều sản  phẩm khác.
  • Khi đến với công ty , quý khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm của các ngầm trung thế với các thông số kỹ thuật khác nhau, phù hợp với nhu cầu của khách hàng, hoặc khách hàng có thể tự đặt theo yêu cầu của mình.
  • Cáp ngầm hạ thế: Ruột đồng 99,9%
  • Điện áp danh định của cáp ngầm trung thế: 0,6/1KV
  • Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn
  • Quy cách đóng gói của cáp ngầm trung thế: Đóng theo lô, hoặc đóng theo yêu cầu của khách hàng.
  • Ứng dụng: Cáp ngầm hạ thế cách điện PVC dùng để truyền tải và phân phối điện trong công nghiệp, lắp đặt cố định, Tần số 50HZ.
  • Ngoài các Quy định về thông số như trên. LIDAO có thể sản xuất theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng.
 • Cáp ngầm trung thế – 1 lõi có giáp bảo vệ bằng nhôm, vỏ bảo vệ PVC

  Cáp ngầm trung thế – 1 lõi :
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935:1995 (IEC60502)
  – Ruột dẫn: Ruột đồng hoặc nhôm, có giáp bảo vệ bằng nhôm.
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Điện áp danh định: 12/20 (24) KV
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Cáp đồng nhôm bọc cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC được dùng để truyền tải và phân phối điện, lắp đặt trên không, đi trong thang, máng, hoặc chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Cáp ngầm trung thế – 1 lõi không giáp, vỏ bảo vệ PVC

  Cáp ngầm trung thế – 1 lõi không giáp:
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935:1995 (IEC60502)
  – Ruột dẫn: Ruột đồng hoặc nhôm, không giáp bảo vệ .
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Điện áp danh định: 12/20 (24) KV
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Cáp đồng nhôm bọc cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC được dùng để truyền tải và phân phối điện, lắp đặt trên không, đi trong thang, máng, hoặc chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Cáp ngầm trung thế – 3 lõi có giáp bảo vệ bằng nhôm, vỏ bọc PVC

  Cáp ngầm trung thế – 3 lõi :
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935:1995 (IEC60502)
  – Ruột dẫn: Ruột đồng hoặc nhôm, có giáp bảo vệ bằng nhôm.
  – Số ruột: 3 ruột
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Điện áp danh định: 12/20 (24) KV
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Cáp đồng nhôm bọc cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC được dùng để truyền tải và phân phối điện, lắp đặt trên không, đi trong thang, máng, hoặc chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Cáp nhôm đồng bọc XLPE vỏ bảo vệ PVC

  Cáp đồng nhôm bọc XLPE vỏ bảo về PVC:
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935:1995 (IEC60502)
  – Ruột dẫn: Đồng hoặc nhôm.
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Điện áp danh định: 12/20 (24) KV
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Cáp đồng nhôm bọc cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC được dùng để truyền tải và phân phối điện, lắp đặt trên không, đi trong thang, máng, hoặc chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

 • Cáp nhôm đồng chống thấm bọc cách điện XLPE

  Cáp đồng nhôm chóng thấm bọc XLPE :
  – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935:1995 (IEC60502)
  – Ruột dẫn: Đồng hoặc nhôm.
  – Kết cấu: Nhiều sợ bện tròn ( tròn có ép nén cấp 2)
  – Điện áp danh định: 12/20 (24) KV
  – Dạng mẫu mã: Hình tròn
  – Quy cách đóng gói: đóng theo lô, hoặc đóng cuộn tròn theo nhu cầu của khách hàng
  – Ứng dụng: Cáp đồng nhôm bọc cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC được dùng để truyền tải và phân phối điện, lắp đặt trên không, đi trong thang, máng, hoặc chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.

  Ghi chú: Ngoài các kích thước có sẵn trong bảng. Lidaco có thể sản xuất các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.