Ban lãnh đạo

GIÁM ĐỐC:  GIANG CHÍ CƯỜNG

PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN TIẾP

T.P KINH DOANH: PHẠM HÒA PHƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG: HOÀNG THỊ THẢO

TRƯỞNG PHÒNG XNK: NGUYỄN ĐÌNH HIỂN 
Call Now Button